Betaling- og medlemsvilkår

Generelle vilkår

 • Avtalen («Medlemskapet») gjelder mellom undertegner («Medlemmet») og CrossFit Tordenskjold («CF Tordenskjold»).
 • Medlemskapet gjelder fra signaturdato frem til slutten av oppsigelsestiden.
 • Det gjelder én måneds gjensidig oppsigelse.
 • Avtalen kan legges under bindingstid.
  • Ved oppsigelse under bindingstid gjelder oppsigelsestiden til slutten av bindingstiden.
  • Ved oppsigelse før utløpet av bindingstiden skal alle påfølgende månedsavgifter betales uavkortet.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres til andre uten tilattelse fra senteret.
 • Medlemmet har en fjorten dagers angrerett etter inngåelse av avtalen jfr. Angrerettloven §11. Angreretten må påberopes skriftlig til medlem@crossfittordenskjold.no
 • Oppsigelse av avtalen må sendes skriftlig på e-post til medlem@crossfittordenskjold.no
 • Oppsigelse fra CF Tordenskjold må sendes skriftlig til Medlemmets oppgitte kontaktinformasjon. Medlemmet er selv ansvarlig for å påse at CF Tordenskjold til enhver tid har oppdatert kontaktinformasjon.
 • Avtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom CF Tordenskjold og Medlemmet skal forsøkes løst minnelig. Om dette ikke fører frem kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler. 

Økonomiske vilkår

 • Medlemskapet belastes månedlig iht. CF Tordenskjold sin til enhver tid gjeldende prisliste.
 • Medlemmet eller Betalingsmyndig forplikter seg til å betale Treningsavgiften og eventuelle gebyrer uavkortet til forfallsdato på anvist måte.
 • Betalt Treningsavgift vil ikke bli refundert.
 • Kontrakten kan ikke fryses i prøveperioden.

Bruksvilkår

 • Medlemskapet gir Medlemmet rett til å bruke CF Tordenskjold sine arealer og dra nytte av CF Tordenskjold sine tilbud.
 • Medlemmet skal til enhver tid følge de anvisninger og føringer kommunisert av CF Tordenskjold sine ansatte
 • Medlemmet forplikter seg til å følge CF Tordenskjold sine til enhver tid gjeldene regler for bruk av utstyr og areal. 

Tap og erstatningskrav

 • CFT fraskriver seg ansvaret for ethvert tap eller skader på personer, eiendeler eller andre gjenstander.
 • CF Tordenskjold påberoper seg muligheten til å stenge eller redusere tilgjengeligheten til senteret under helligdager eller andre perioder med redusert pågang; eksempelvis sommerperioden og påskeferien.
 • CF Tordenskjold kan ikke holdes ansvarlig for stenging eller redusert tilgjengelighet forårsaket av forhold utenfor CFT sin kontroll (Force Majeure).